Senagat habarlary

  • Awtoulag dolandyryş gol topuny nädip çalyşmaly?

    Awtoulag dolandyryş gol topuny nädip çalyşmaly?

    Könelen top bogunlary keseligine we dikligine öwrüler, pes tizlikli işlemäge ýaramaz täsir eder we ýokary tizlikde has howply bolar.Burç edilende tigirleriň kakylmagyny bilmek, köne top bogunlaryny düzeltmek ...
    Koprak oka