Habarlar

 • Awtoulagyň öňündäki asma görnüşleri haýsylar

  Awtoulagyň öňündäki asma görnüşleri haýsylar

  Awtoulag asmagy, rahatlygy üpjün etmek üçin möhüm bölekdir.Şol bir wagtyň özünde, çarçuwany (ýa-da göwre) we oky (ýa-da tigir) birleşdirýän güýç geçiriji komponent hökmünde awtoulagyň asmagy hem awtoulagyň howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm bölekdir.Awtoulag sus ...
  Koprak oka
 • Awtoulag dolandyryş ýaraglarynyň görnüşleri

  Awtoulag dolandyryş ýaraglarynyň görnüşleri

  Asma, çarçuwanyň we okuň ýa-da tigirleriň arasyndaky ähli güýç geçiriji birikme enjamlary üçin umumy termin.Munuň netijesinde dörän yrgyldy ulagyň rahat işlemegini üpjün edýär.Adaty asma st ...
  Koprak oka
 • Awtoulag dolandyryş gol topuny nädip çalyşmaly?

  Awtoulag dolandyryş gol topuny nädip çalyşmaly?

  Könelen top bogunlary keseligine we dikligine öwrüler, pes tizlikli işlemäge ýaramaz täsir eder we ýokary tizlikde has howply bolar.Burç edilende tigirleriň kakylmagyny bilmek, köne top bogunlaryny düzeltmek ...
  Koprak oka